Skip to main content

 

 

Rozpoczęcie kursu  wrzesień 2023 r.

 

UCZESTNICY

Kurs dedykowany dla czynnych Safety assessorów.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych – w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, kosmetycznych oraz pokrewnych.

 

WYMIAR GODZIN

Ponad 120 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, egzamin końcowy).

 

TERMIN

09.2023 r. – 03.2024 r. zgodnie z harmonogramem zjazdów w trybie on-line (dostępny już wkrótce)

 

 

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie końcowym.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU I ZDANIA EGZAMINU

Frekwencja co najmniej 85 %.

Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KURSIE

4 350,- zł brutto (do dnia 30.06.2023)

4 600,- zł brutto (po 30.06.2023)

Opłatę za Kurs należy uiścić po potwierdzeniu pozytywnego przyjęcia na kurs.