Rekrutacja od 25.10.2021 r. do 17.01.2022 r.

Rozpoczęcie kursu  marzec 2022 r.

 

UCZESTNICY

Kurs dedykowany dla czynnych Safety assessorów.

 

WYMIAR GODZIN

130 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, egzamin końcowy).

 

TERMIN

03.2022 r. – 06.2022 r. zgodnie z harmonogramem zjazdów w trybie on-line (dostępny już wkrótce)

 

 

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie końcowym.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU I ZDANIA EGZAMINU

Frekwencja co najmniej 85 %.

Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KURSIE

3 700,- zł brutto

Opłatę za Kurs należy uiścić po potwierdzeniu pozytywnego przyjęcia na kurs.

Organizator zastrzega możliwość testu kwalifikacyjnego w przypadku przekroczenia limitu dostępnych miejsc.