UCZESTNICY

Kurs dedykowany dla czynnych Safety assessorów.

 

WYMIAR GODZIN

130 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, egzamin końcowy).

 

TERMIN

14.11.2020 r. – 04.2021 r. zgodnie z harmonogramem zjazdów w trybie on-line.

Zakładane terminy zjazdów:

  • 14-15.11.2020 r.
  • 28-29.11.2020 r.
  • 12-13.12.2020 r.
  • 16-17.01.2021 r.
  • 30-31.01.2021 r.
  • 13-14.02.2021 r.
  • 27-28.02.2021 r.
  • 13-14.03.2021 r.
  • 27.03.2021 r.

Egzamin: II połowa kwietnia 2021 r.

 

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie końcowym.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU I ZDANIA EGZAMINU

Frekwencja co najmniej 85 %.

Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KURSIE

3 500,- zł brutto osoby, które wpłacą do dnia 23.10 (liczy się data zaksięgowania wpłaty)

3 700,- zł brutto po 23.10

Opłatę za Kurs należy uiścić najpóźniej na 10 dni roboczych przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia Kursu