Klauzula informacyjna RODO dla uczestników szkolenia

Na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i administrowaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO) informujemy o przetwarzanych Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz prowadzenia innych działań związanych z organizacją szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć za pośrednictwem naszej firmy zgodnie z art. 6 ustawa 1 li. B, o którym jest mowa w Rozporządzeniu. Możemy również przekazywać Państwu informacje o innych naszych ofertach szkoleniowych, działając w obrębie i na podstawie wyżej wymienionego artykułu. Wyrażona przez Państwa zgoda w tym zakresie nie będzie w inny sposób wykorzystywana przez naszą firmę.

Administratorem Danych Osobowych z zakresie szkolenia jest firma THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek, w spadku z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Krótkiej 29A.

Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty świadczące naszej firmie usługi informatyczne bądź szkoleniowe, oraz organy uprawnione do takiego dostępu z mocy Rozporządzenia. Jednocześnie informujemy Państwa o prawie dostępu, żądania ograniczenia oraz do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi w sprawie naruszeń RODO, do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.