Skip to main content

Kurs specjalistyczny dla Safety Assessorów i technologów

Szanowni Państwo obecnie pracujemy nad programem nowego KURSU TOKSYKOLOGICZNEGO DLA BRANŻY KOSMETYCZNEJ – kursu dedykowanego m.in. dla Safety Assessorów, technologów, wykładowców akademickich. Więcej informacji już wkrótce. Termin realizacji kursu: IV kwartał 2024 r.

Play Video

O KURSIE

Kurs specjalistyczny skierowany do osób związanych z oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Intensywny program szkoleniowy dla Safety Assessorów i techologów zawierający aż sześć bloków tematycznych ze szczególnym naciskiem na elementy dotyczące toksykologii. Ciekawa i bogata alternatywa dla zagranicznych kursów zgodności receptur kosmetycznych z przepisami prawa, dostępnych do tej pory tylko w języku angielskim. Kurs w trybie on line: (sobota/niedziela) zakończony egzaminem. Wyspecjalizowana kadra ekspertów.

Rozpoczęcie kursu - wrzesień 2023 r.

UCZESTNICY

Kurs dedykowany dla Safety Assessorów i technologów.

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie końcowym.

WYMIAR GODZIN

Ponad 120 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, egzamin końcowy).

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU I ZDANIA EGZAMINU

Frekwencja co najmniej 85 %.
Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym.

TERMIN

09.2023 r. – 03.2024 r. zgodnie z harmonogramem zjazdów w trybie on-line (dostępny już wkrótce)

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KURSIE

Opłatę za Kurs należy uiścić po potwierdzeniu pozytywnego przyjęcia na kurs.

Organizator i patroni

REKRUTACJA

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych – w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, kosmetycznych oraz pokrewnych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs muszą złożyć (przesłać) następujące dokumenty:

Rekrutacja: w przygotowaniu

https://www.youtube.com/watch?v=1i_cqBam--g&t=5s

Wykładowcy

dr inż. Iwona Białas

dr inż. Iwona Białas

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, specjalista toksykolog, ukończyła specjalizację prowadzoną przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tytuł specjalisty w dziedzinie toksykologia uzyskany w pełnym trybie określonym przez Ministra Zdrowia. Wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej. Ukończyła kursy dla safety asesorów - Safety Assessment of Cosmetics in the EU organizowany przez brukselski Vrije Universiteit, kursy prowadzone przez niemieckie stowarzyszenia branżowe (DGK – German Society for Scientific and Applied Cosmetics oraz IKW – German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association). Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat

dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt Zakładu Immunologii Komórkowej w Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka wielu publikacji dotyczących skażeń mikrobiologicznych kosmetyków i ich wpływu na bezpieczeństwo konsumentów. Praktyk z ogromnym doświadczeniem w zakresie badań mikrobiologicznych dla branży kosmetycznej.

lek. med. Beata Woźniak

lek. med. Beata Woźniak

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w trakcie specjalizacji w zakresie endokrynologii. Praktyk zajmujący się tematyką dotyczącą czynników wpływających na gospodarkę hormonalną człowieka oraz chorób układu hormonalnego.

dr inż. Marta Pawłowska

dr inż. Marta Pawłowska

absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej. Autorka publikacji naukowych i komuników na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca, promotor, prelegent, konsultant rynku kosmetycznego. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Ocenia bezpieczeństwo kosmetyków, opracowuje nowe receptury kosmetyków i pomaga we wdrażaniu ich na rynek. Szczególnie interesuje się zastosowaniem nanomateriałów w produktach kosmetycznych.

dr Kamil Jurowski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk chemicznych, specjalności: toksykologia, spektrometria mas, chromatografia, biochemia lipidów, biochemia kliniczna, biochemia analityczna. Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Kreator i pomysłodawca wielu innowacyjnych receptur produktów kosmetycznych. Pasjonat dydaktyki, prowadzi wykłady monograficzne z toksykologii kosmetyków. Autor wielu publikacji w zakresie toksykologii kosmetyków.

mgr inż. Anna Królak

Absolwentka wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Specjalista ds. kart charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

dr n. farm. Katarzyna Kordus

Absolwentka Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kosmetolog, podolog i trycholog. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych w WSEiT (Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii) w Poznaniu. Twórca i współtwórca autorskich programów edukacyjnych z obszaru kosmetologii, szczególnie w obrębie tematów kosmetologii specjalistycznej.

dr inż. Anita Sosnowska

dr inż. Anita Sosnowska

Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. Rozwija i wykorzystuje metody komputerowe do oceny ryzyka dla środowiska i zdrowia człowieka stwarzanego przez nowe związki chemiczne. Autorka wielu prac w zakresie chemii i ochrony środowiska publikowanych w wiodących czasopismach naukowych. W firmie QSAR Lab prowadzi projekty komercyjne, jak również prowadzi i uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących oceny ryzyka nanomateriałów (program Horizon2020).

Michał Tracz

Michał Tracz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorców w obszarze Life Sciences oraz prawa produktowego, w tym produktów kosmetycznych. Od wielu lat związany z branżą kosmetyczną.

Na wszystkie pytania odpowie
Michalina Świerczyńska-Kraska