Kurs specjalistyczny dla Safety Assessorów

Już dzisiaj zapraszamy na III edycję kursu specjalistycznego ze wzbogaconym programem będącym odpowiedzią na bieżące problemy specjalistów zajmujących się oceną bezpieczeństwa oraz osób odpowiedzialnych za recepturowanie produktów kosmetycznych i zapewnienie zgodności składów z przepisami prawa. Odpowiadając na potrzeby kandydatów związane z terminem III edycji, zapraszamy serdecznie do udziału w kursie od września 2023 r.

O KURSIE

Kurs specjalistyczny skierowany do osób związanych z oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Intensywny program szkoleniowy dla Safety Assessorów i techologów zawierający aż sześć bloków tematycznych ze szczególnym naciskiem na elementy dotyczące toksykologii. Ciekawa i bogata alternatywa dla zagranicznych kursów zgodności receptur kosmetycznych z przepisami prawa, dostępnych do tej pory tylko w języku angielskim. Kurs w trybie on line: (sobota/niedziela) zakończony egzaminem. Wyspecjalizowana kadra ekspertów.

Rozpoczęcie kursu - wrzesień 2023 r.

UCZESTNICY

Kurs dedykowany dla Safety Assessorów i technologów.

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie końcowym.

WYMIAR GODZIN

Ponad 120 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, egzamin końcowy).

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU I ZDANIA EGZAMINU

Frekwencja co najmniej 85 %.
Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym.

TERMIN

09.2023 r. – 03.2024 r. zgodnie z harmonogramem zjazdów w trybie on-line (dostępny już wkrótce)

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KURSIE

Opłatę za Kurs należy uiścić po potwierdzeniu pozytywnego przyjęcia na kurs.
Organizator zastrzega możliwość tekstu kwalifikacyjnego w przypadku przekroczenia limitu dostępnych miejsc.

Organizator i patroni

REKRUTACJA

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, kosmetycznych oraz pokrewnych).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs muszą złożyć (przesłać) następujące dokumenty:

Rekrutacja od 15.05.2023 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=1i_cqBam--g&t=5s

Wykładowcy

dr inż. Iwona Białas

dr inż. Iwona Białas

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, specjalista toksykolog, ukończyła specjalizację prowadzoną przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tytuł specjalisty w dziedzinie toksykologia uzyskany w pełnym trybie określonym przez Ministra Zdrowia. Wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej. Ukończyła kursy dla safety asesorów - Safety Assessment of Cosmetics in the EU organizowany przez brukselski Vrije Universiteit, kursy prowadzone przez niemieckie stowarzyszenia branżowe (DGK – German Society for Scientific and Applied Cosmetics oraz IKW – German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association). Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat

dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt Zakładu Immunologii Komórkowej w Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka wielu publikacji dotyczących skażeń mikrobiologicznych kosmetyków i ich wpływu na bezpieczeństwo konsumentów. Praktyk z ogromnym doświadczeniem w zakresie badań mikrobiologicznych dla branży kosmetycznej.

lek. med. Beata Woźniak

lek. med. Beata Woźniak

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w trakcie specjalizacji w zakresie endokrynologii. Praktyk zajmujący się tematyką dotyczącą czynników wpływających na gospodarkę hormonalną człowieka oraz chorób układu hormonalnego.

dr inż. Marta Pawłowska

dr inż. Marta Pawłowska

absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej. Autorka publikacji naukowych i komuników na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca, promotor, prelegent, konsultant rynku kosmetycznego. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Ocenia bezpieczeństwo kosmetyków, opracowuje nowe receptury kosmetyków i pomaga we wdrażaniu ich na rynek. Szczególnie interesuje się zastosowaniem nanomateriałów w produktach kosmetycznych.

dr Kamil Jurowski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk chemicznych, specjalności: toksykologia, spektrometria mas, chromatografia, biochemia lipidów, biochemia kliniczna, biochemia analityczna. Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Kreator i pomysłodawca wielu innowacyjnych receptur produktów kosmetycznych. Pasjonat dydaktyki, prowadzi wykłady monograficzne z toksykologii kosmetyków. Autor wielu publikacji w zakresie toksykologii kosmetyków.

mgr inż. Anna Królak

Absolwentka wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Specjalista ds. kart charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

dr n. farm. Katarzyna Kordus

Absolwentka Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kosmetolog, podolog i trycholog. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych w WSEiT (Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii) w Poznaniu. Twórca i współtwórca autorskich programów edukacyjnych z obszaru kosmetologii, szczególnie w obrębie tematów kosmetologii specjalistycznej.

dr inż. Anita Sosnowska

dr inż. Anita Sosnowska

Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej. Rozwija i wykorzystuje metody komputerowe do oceny ryzyka dla środowiska i zdrowia człowieka stwarzanego przez nowe związki chemiczne. Autorka wielu prac w zakresie chemii i ochrony środowiska publikowanych w wiodących czasopismach naukowych. W firmie QSAR Lab prowadzi projekty komercyjne, jak również prowadzi i uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących oceny ryzyka nanomateriałów (program Horizon2020).

Michał Tracz

Michał Tracz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorców w obszarze Life Sciences oraz prawa produktowego, w tym produktów kosmetycznych. Od wielu lat związany z branżą kosmetyczną.

Na wszystkie pytania odpowie
Michalina Świerczyńska-Kraska